img

24 July 1891 - נולד בעיירה לישן, בקרבת העיר ברנו, מורביה

img

1910-12 לומד בוינה ציור באופן פרטי אצל הצייר דויד קוהן

img

1910-12 - מתאמן בהתעמלות ומשתתף בתחרות בברלין

img 1913 - מגויס לצבא האוסטרי
img 1919-1920 לומד באקדמיה לאמנות של פראג פעיל בארגון מכבי בפראג
img 1921-23 מסעות באירופה – אמסטרדם, לונדון, פריז, ספרד ואיטליה
img 1923 - עולה לארץ ישראל ומתיישב בירושלים
img 1924 - נישואים לדינה (קלמנטינה) לבית מאייר. הולדת בתם דבורה
img 1925 - נוסע להציג תערוכה בברנו, צ'כוסלובקיה. בשנים הבאות ממשיך לבקר ולהציג שם ובערי אירופה
img 1926 - הולדת הבן אלי (אליהו)
img 1930 - ביקור בעיראק ובאירן עם וולפגנג פון וייזל
img 1936 - מצייר פנורמה של ירושלים, מראה מהר הזיתים בהזמנת מוזיאון עתיקות המקרא בברנו. הציור הגמור מוצג בסטודיו האמן בירושלים ובמוזאון תל אביב לפני שנשלח לברנו
img 1936-37 שהות של מספר חודשים בברנו, צ'כוסלובקיה
img 1938 - 39 שהות בלונדון במשך שנה וחצי. מצייר דיוקנאות ומציג בתערוכות
img 1946 - אלי בלום נהרג במהלך "ליל הגשרים", מבצע צבאי של הפלמ"ח
img 1947 - 65 העברת הסטודיו לבניין "תליטא קומי" בירושלים עד לפינויו
img 1948 - הפגזה על הסטודיו בתליטא קומי, ציור אחד מושמד
img 1948 - 49 מתנדב במשמר העם, שומר במחסומים, מצייר דמויות ומקומות במהלך מלחמת העצמאות
img

1952 - 53  שהות של כעשרה חודשים בארצות הברית, מציג בתערוכות וקושר קשרים מקצועיים

img 1964 - פטירת אשתו דינה
img 1968 - מקבל את עיטור "יקיר ירושלים"
img

28 יולי 1974 - נפטר בירושלים

img 2000 - קביעת שלט על בית הולדתו של בלום בלישן
img 2014 - חניכת שלט רחוב "לודוויג בלום" במוצא, ירושלים