1936

1936 – מצייר פנורמה של ירושלים, מראה מהר הזיתים בהזמנת מוזיאון עתיקות המקרא בברנו. הציור הגמור מוצג בסטודיו האמן בירושלים ובמוזאון תל אביב לפני שנשלח לברנו