Ludwig Blum Estate

עיזבון לודוויג בלום

אנו מקדמים בברכה שאלות והערות לגבי האתר ואמנותו של לודוויג בלום. בימים אלו אנו בונים ארכיון מקיף של יצירתו. נשמח לקבל כל מידע בנוגע ליצירות האמן באוספים פרטיים וציבוריים בארץ ובעולם.
אם ברשותך ציורים או רישומים של לודוויג בלום, ניתן לקבוע פגישה ולקבל אישור מקוריות מטעם משפחת האמן.

[contact-form-7 id="3004" title="דף יצירת קשר עברית"]